Reinsjakt for innanbygdsbuande i Odda kommune

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Ullensvang statsallmenning kan alle som er busett i Norge søkje om reinsjakt. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Innanbygdsbuande har fortrinn i tildelinga.