Kunngjeringar om planlagde styresaker Ullensvang fjellstyre

Fjellstyret pliktar å fylgje forvaltningslova i si sakshandsaming. Ein er såleis pålagt å kunngjere saker som skal hadsamast etter Fjellova minst ei veke før møtet. Desse sakene vil bli kunngjorde her. Har du innspel til desse sakene så ta kontakt med fjellstyret.

Saksoversikt til neste møte:


Tidspunkt: Tysdag 22. mars 2022, kl. 18:00
Stad:  Formannskapssalen i rådhuset i Odda

Saker til styremøtet:
UFS 11/22: Orientering
UFS 12/22: Høyring reinskvote
UFS 13/22: Reinsjakta 2022
UFS 14/22: «Oppsynshytta» på Raudåna
UFS 15/22: Næringsturisme ved Langavatnet
UFS 16/22: Elgjakta – jakttid og fredingssoner
UFS 17/22: Eventuelt


 

Edit the block
Display size Width Offset Visibility
Large
Medium
Small
Extra small  
Print  
Visibility by size  
Visibility by orientation