Rypejakta 2023- takseringsresultat

Da har fjellstyret fått inn årets resultat fra takseringen og den viser en stabil og i utgangspunktet god bestand øst på vidda. Resultatene viser en estimert tetthet på 49,7 og en kyllingproduksjon på 4. Eidfjord fjellstyre har dessverre hatt mye dårligere takstresultat med under 5 rype/km2. Med dette som bakteppe vurderer vi det som forsvarlig å opprettholde jakt på statsallmenningen i år, selv om det tilsynelatende  er stor varisjon med gradvis dårligere resultat fra øst mot vest på vidda i år. Fjellstyret har kun åpnet opp for et lite antall kort og innstramming av baglimiten fra 7 til 5 fugl på ukeskortet. Det åpnes pr nå ikke for salg av dags og ukeskort i oktober, men dette vil bli vurdert etter tilbakemelding og fellingsresultat av jakta i september.

Fjellstyret gjennomfører siste tildelingsrunder på sine kort i disse dager. Dette gjelder til de som har søkt om jakt(søknadsfristen var 02.05.23). I tillegg selges det etter vedtak et begrenset antall kort via Halne Fjellstue, Rauhelleren og Hein turisthytte. Ta kontakt direkte med turisthyttene for å søke og være med i trekningen på disse kortene. I tillegg vil vi opplyse om at det selges et begrenset antall treningskort via Halne Fjellstue frem til 07.09.23.

TAKSTRAPPORT ØNS 2023Publisert/ published: 28-08-2023