Hugs innlevering av reinskort etter jakta!

Korta kan leverast i postluka på heradshuset i Kinsarvik, leggast i postkassen til sekretær (Gamlevegen 100, Jåstad), eller sendast i posten til fjellstyret:

Ullensvang fjellstyre
Sandvikevegen 11
5780 KinsarvikPublisert/ published: 19-07-2023