Fjellstyret stenger alle hytter og steinbuer vinteren 2023

Som en del av en felles dugnad for villreinen på Hardangervidda, vil Øvre Numedal fjellstyre stenge alle hytter og steinbuer vinteren 2023. Dette vil si at hyttene ikke blir leid ut og steinbuene blir stengt for overnatting. Videre vil fjellstyret oppfordre alle andre brukere av vidda til å unngå eller sterkt begrense sin ferdsel i fjellet i vinter. 

Publisert/ published: 04-01-2023