Fjellstyrets pilotprosjekt: Båtvrak og annen plast i fjelle

Formålet er å hindre mikroplast i fjellvannene i Norge ved å frakte ut gamle båtvrak fra seks forsøksområder i høyfjellet. Plast fra båtvrak er en kronisk forurensningskilde. Ferskvann er sårbare, og gradvis tilførsel av mikroplast i økosystemet på høyfjellet vil kunne være svært skadelig.
Pilotprosjektet skal kartlegge og undersøke mengden av båtvrak i fjellvann og finne egnet metode/system for å få ryddet opp. Pilotprosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond. Hardangervidda og Øvre Numedal Fjellstyre har kommet med i ettertid for å utvide pilotprosjektet etter økt støtte og midler fra Handelens Miljøfond.
Potensialet i alle landets 93 fjellstyrene er over 200 tonn plast som gradvis blir til mikroplast. Målsettingene i pilotprosjektet er:
- Samle informasjon og dele kunnskap om vrakbåter i fjellvann
- Etablere metode/løsning for fjerning av båtvrak og annen plastforurensing ved fjellvann og teste dette ut
- Norges Fjellstyresamband/fjellstyrene skal gå foran i opprydding av fjellvann slik at innsjøer utenfor eget ansvarsområde også blir ryddet.
For Øvre Numedal fjellstyre og Øvre Numedal statsallmenning konkret ønsker vi at det meldes inn gamle båter eller båtvrak og annet søppel slik at dette kan transporteres ut til vinteren. Vi ber melder om å ta et bilde av båten samt ta en GPS koordinat i UTM format sone 32. Er ikke dette mulig må båten avmerkes på et kart. Vi ber videre om at det oppgis hvem eier er av båten eller om eier er ukjent. Er det noen som eier en båt som ligger i statsallmenningen og som ikke er i bruk kan denne meldes inn for uttransport til vinteren. Det gis kr 1000,- i pant på innleverte båter.
Informasjonen sendes til ovre.numedal@fjellstyrene.no
Fjellstyret ber videre om at alle båter i statsallmenningen merkes med navn.
På deler av allmenningen er det telefondekning og da kan appen rydde.no benyttes for å melde inn båtvrak: Se nettsiden og last ned appen fra: https://ryddenorge.no/Publisert/ published: 30-06-2022