Presentasjon frå haustmøte 2017 - fredningskorridorar

Her er presentasjonen Eivind Tokheim haldt på haustmøtet i Eidfjord 25.11.2017.

Presentasjon haustmøte 2017, Eivind Tokheim, Odda fjellstyre