Fellingsresultatet for HA 282 Ullensvang statsallmenning 2017

Fellingsresultatet for HA 282 Ullensvang statsallmenning 2017Det blei felt 96 dyr i år. Av desse var det 29 vaksne bukkar, 31 vaksne simler, 14 ungdyr og 22 kalvar. Det blei jakta på 80 av dei 382 korta me fekk tildelt, som gir ei felling på 20,9 % av korta. Det blei felt bra med dyr fram til 31. august, og berre seks dyr frå 1. september og ut jakta.