Fjelloppsyn tilsett

Steinar Lund er tilsett som fjelloppsyn og sekretær for Ullensvang fjellstyre, Odda fjellstyre og Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning. Han har kontorstad på heradshuset i Kinsarvik, og kan nåast på e-post ullensvang@fjellstyrene.no eller telefon (+47) 482 70 778.