Bilder fra fjelloppsynets arbeid:
https://www.instagram.com/fjellstyra_hardangervidda/