Odda fjellstyre sine oppgåver

Odda fjellstyre er sett til å forvalte Ullensvang statsallmenning etter gjeldande reglar i Fjellova. Her kan du finne vedtak, kunngjeringar og årsmeldingar frå Odda fjellstyre. Det vert og gjort mange vedtak som gjeld allmenningen av Fellesstyret for Ullensvang SA. Desse møtebøkene finn du her. For informasjon knytt til Ullensvang fjellstyre trykk her.