Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt. 

Fellingsresultat Ullensvang statsallmenning (HA 281) 2018

Det blei felt 28 dyr på Odda fjellstyre sine kort i år. Det gir ein fellingsprosent på 58,3.

  Kalv 1 1/2-åring 2 1/2 år og eldre I alt
Hanndyr 4 0 16 20
Hodyr 0 1 7 8
I alt 4 1 23 28

 

Villreinjakt Innanbygds