Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt.
Fellingsresultat 2019:
Odda fjellstyre HA 281  
Felt: 90
Kvote: 191
Fellingsprosent: 47,1 %