Jakttilbod hjå Odda fjellstyre

Odda fjellstyre og Ullensvang fjellstyre disponerer reinsjakt kvar for seg. Fellesstyret for Ullensvang statsallmenning disponerer jakt på småvilt. 

Odda fjellstyre har nokre kort på bukk 2,5 år eller eldre tilgjengeleg. Desse blir seldt til innanbygdsbuande. Ta kontakt med Odda fjellstyre på e-post odda@fjellstyrene.no eller tlf. 482 70 778 viss du er interessert i å kjøpe kort.

Reguleringar under jakta 2019:

Dette dokumentet inneheld all info om jakta 2019.

Fredingssone nord

Fredingssone sør