Opplæringsjakt (jegerar som er under 18 år) (gjeld jegerar under 18 år som er tildelt kort på Ullensvang statsallmenning):