Jaktinfo 2022:
Reinsjakt på Ullensvang statsallmenning hausten 2022 blir tildelt etter søknad via eiga side på Inatur. Søknadsfristen var 2. mai. Trekkinga blir gjennomført tidleg i mai.
Elgjakta blir lyst ut for åra 2022 og 2023 med søknadsfrist 2. mai. Trekkinga blir gjennomført tidleg i mai.

Jaktkort på småvilt blir selt utan avgrensa kvoter - salssida er opna, sjå lenke til småviltjakt under.