Reinsjakt innanbygds

Villreinjakta er regulera etter § 23 og 24 i Fjellova. På Rauland statsallmenning kan personar som siste år har vore og framleis er busett i gamle Rauland kommune søkje om reinsjakt. Det vert og opna for eit avgrensa sal til utanbygds med same søknadsfrist. Tildelinga av kort skjer etter trekking. Søknadsfrist for jaktkort er 2. mai 2019. Søknadar som kjem inn utanom Inatur.no vert ikkje handsama. Dersom du har problem med å søkje på denne måten må du ta kontakt med fjellstyrekontoret.


Til deg som har søkt reinsjakt på Rauland Statsallmenning 2019

 

Trekkingsliste med vara 2019

Alle tilgjengelege kort er no tildelt. Informasjon er sendt ut på epost til alle søkjarar.

Årets kvote og jakttid er avgjort av Miljødirektoratet. Kvote vert som forslaget: dvs 6000 vaksne bukkar og jakttida vert frå 10 august tom 22 september.Meir informasjon om samjaktavtaler og andre ordningar for jakta 2019 finn du på linkane under.

Kortutdeling vert på Raulandshuset torsdag 1 august kl 1800-2000.Her er informasjon som du bør skrive ut og ha med deg på jakt:

Jaktlagsavtale (dersom du skal lage jaktlagsavtale må denne godkjennast av fjellstyret. Du må fylle ut skjema og sende på epost til rauland@fjellstyrene.no innan 5 august)

 

Jegerinformasjon 2019

Informasjon om skrantesjuke - obligatorisk prøvetaking

Overføring av kort frå andre vald - dokumentasjon

Kart over området


Ynskjer du å vere med i dugnadsarbeidet så kan du sende ein epost til rauland@fjellstyrene.no og melde interesse.

Fellingsresultat

2016

  Kalv 1 1/2 år    2 1/2 år og eldre    Sum
Han 7 4 8 19
Ho 4 4 17 25
Sum 11 8 25 44


2017

Fellingsresultat Rauland SA 2017

Prisar på villreinkort

Innanbygds Pris Utanbygds Pris
Kalv 600,- Kalv 1200,-
Simle/ungdyr 1600,- Simle/ungdyr 3200,-
Fritt dyr/Vaksen bukk 2400,- Fritt dyr 4800,-

 

ø