Hytter Odda fjellstyre

Odda fjellstyre eig og driftar tre husvære i Ullensvang statsallmenning: Belebu, Bjørnavassbu og Langavassbu. Desse hyttene er sett opp til bruk for jegerar og fiskarar. Info om utleige blir lagt ut på denne sida.

Hyttene til Odda fjellstyre blir ikkje leigd ut i vinterhalvåret. Info om utleige i 2019 blir lagt ut på nettsida våren 2019.

 Meir info om hyttene

 Prisar 2018 Pris pr. døgn
pr. person*

Pris pr. døgn ved
utleige av
heile hytta*
Langavassbu 100 400
Bjørnavassbu 100 400
Belebu stor del 100 400
Belebu liten del 100 200

*Dobbel pris for utanbygdsbuande