Fiske i Ullensvang Statsallmenning

Aure er vanleg førekomande i dei fleste vatn og elvar. Kvaliteten har variert noko mellom dei ulike vatna, men har i dei fleste vatn vore god.
Fjellstyret freistar å driva ei aktiv fiskekultivering. I dette arbeidet har Prof. Reidar Borgstrøm ved UMB gjort ein utruleg innsats gjennom ei årrekkje.

Gode fiskeområde

Fiske i Ullensvang statsallmenning er ikkje for pyser. Med det meiner me at du må òg vera glad i lange turar, for det tek deg 6- 7 timar å gå frå bilen til du er inne i Ullensvang statsallmenning, som ligg midt inne på Hardangervidda. Dette gjeld sama kva rute du vel. Det er 2 hovudruter inn i Ullensvang statsallmenning: Alt: 1: Du kan ta RV 7 over Hardangervidda til Tråastølen, (Eidfjord statsallmenning),  køyr Tinnhølvegen (bomveg) til parkeringsplass ved Tinnhylen. Derfrå ta beina fatt på turstien innover mot Sandhaug og vidare i retning t.d. Litlos. Du bør hugsa å kjøpa fiskekort på Eidfjord statsallmenning og, då du går forbi mange fine elvar og fiskevatn før du kjem inn i Ullensvang.  Alt: 2: Køyr E-134 til Røldal, ta av innover Valldalsvegen 14 km til parkering. Så er det beina fatt opp Vivassdalenl, gå turvegen i retning Litlos. Her går du over Røldal statsallmenning før du kjem inn i Ullensvang statsallmennig. Eit tredje alternativ er  å gå frå Haukelisæter (på E-134 over Haukelifjell) innover mot/over Røldal statsallmenning og vidare til Ullensvang statsallmenning. Dette alternativet er kanskje det lengste og tyngste, men ein flott tur. Kartbladet "Hardangervidda Vest" i M1:100 000 viser det meste av området med vegar og turstiar. Nærare informasjon også hjå dei einskilde fjellstyra.

Det kan vera lurt å kjøpa Fellesskortet vårt, då kan du fiska i 4 statallmenningar i ei veke for 300 kr og ein heil sesong for 500 kr.


Fiskekort

Fiskekort kjøper du på Inatur.no      Fellesfiskekort Hardangervidda Vest kjøper du på Inatur.no


Garnkort

Innanbygdsbuande i Ullensvang og Odda (utanom Røldal) kan kjøpe garnkort på desse utsalsstadane: Spar Nå, Sport 1 i Odda, Joker Skarsmo og Fellestenestene på heradshuset i Kinsarvik

Garnkort utanbygds
Meir info om ordninga med garnkort for utanbygds i 2018 kjem om litt.